2019. május 20., hétfő, Bernát és Felícia napja van. Holnap Konstantin napja lesz
   
Betűméret

Gyógyítónk: Vándorfi Győző főorvos

Gyógyítónk: Vándorfi Győző főorvosBetegtől a gyógyítóig térdelőrajtban van az egészségügy minden szereplője, de még nem látjuk tisztán a pályát. A betegutak átszervezése, az új gyógyszer-támogatási rendszer, a kórházi ellátás szerkezetének átalakítása még előttünk áll. Ahogyan mondani szokták: az egészségügy a reform alatt is zavartalanul működik, legalább is a megszokott zavarokkal teszi a dolgát. A jelen helyzetről és a jövő feladatairól Dr. Vándorfi Győzőt, a Magyar Diabetes Társaság (MDT) vezetőségi tagját, a veszprémi megyei kórház Belgyógyászati, Diabetes és Anyagcsere Centrumának vezető főorvosát kérdeztük.

„A betegek nélkül nem megyünk semmire”

Egy gondolatkísérlet erejéig tekintsünk el a Semmelweis- és Széll Kálmán tervtől, az ismert és a még homályos koncepcióktól és az alapvetően rossz gazdasági helyzettől. Csupán a tapasztalatai alapján melyek volnának a közeljövő legfontosabb teendői a diabétesz-ellátás területén?
– Nehezet kérdez... Először talán a prioritások meghatározása volna a feladat, az tehát, hogy végre a döntéshozóknak is világossá váljon, hogy a cukorbetegség komoly népegészségügyi probléma, kiemelt figyelmet és erőforrásokat kell kapnia. Nem csak az ellátásnak, hanem – és főként – a megelőzésnek, a korai felismerésnek, mégpedig társadalmi szinten. A Diabetes Társaság nyilvánosságra hozta annak a nagyszabású kockázatalapú szűrővizsgálatnak az eredményét, amelyből kiderült: sokkal több a tudtán kívül cukorbeteg ma Magyarországon, mit gondoltuk és jóval többen vannak a diabétesz előszobájában. Ez azt jelenti, hogy ha a valós adatokon alapulóan a cukorbetegség nem kap prioritást népegészségügyi-társadalmi szinten, akkor képtelenek leszünk a végállapotban a súlyos szövődményeket ellátni.
Hiába lobbizik jobban például a kardiológia, s vannak egyre hatékonyabb szívkatéteres centrumok az országban (ami egyébként nagyon is helyes), ezekből annyit, amennyire az előbb említett tendencia miatt néhány év-évtized múlva szükség lesz, már képtelenség lesz finanszírozni. Sem mi, sem a társszakmák nem fogják tudni ellátni a betegeket, ezért most kellene beavatkozni a folyamatba, s nem pusztán az egészségügy oldaláról, mivel ez (együtt az elhízás, az érelmeszesedés, a hipertónia és a következményeik gyakoriságának növekedésével) már valóban nem szakmai, hanem társadalmi ügy. Éppen ezért, ehhez nem elég az orvosi lobbi, kellenek a páciensek is: a betegek szervezeteinek is össze kellene fogni ezekben a dolgokban.

Lát-e a formálódó tervekben olyat, ami egybecseng a szakmai elképzelésekkel?
– Teljesen egyetértek Szócska Miklós elgondolásával abban, hogy a betegutakat rendezni kell, és a kényszerek és esetlegességek helyett kötelezővé kell tenni az ellátási protokollt, úgy, hogy a páciens felelőssége is benne legyen a rendszerben. Nem elég ajánlásokat adni az elvárható diagnosztikai, terápiás lépésekről. Azoknak a vizsgálatoknak, a kontrolloknak, a gyógyszerek előírt alkalmazásának meg is kell történniük, mivel ezek jelentik alapját a hatékony kezelésnek, a szövődmények elkerülésének. Hallani, hogy a beteg szintjén majd valamifajta szankcionálás lesz, én úgy gondolom, hogy a páciens pozitív érdekeltségét kell megteremteni. Ez egyben alapja lehet a minőségbiztosításnak, mert most – hiába csatlakoztunk egy sor nemzetközi ajánláshoz s alakított ki a szakma terápiás konszenzust –, mégsem mindig így csináljuk.

Miért nem?
– Mert a körülmények (az orvoshiány, a pénzhiány, a beteg együttműködésének hiánya például) felülírják ezeket az elveket. Persze sorolhatnám tovább, hogy jóval magasabban kellene finanszírozni a diabétesz ellátást és bizony a betegedukációt is, de ezt mi egyedül hiába mondjuk a politikának. Például itt lehetne szerepük a pácienseknek, hallassák a hangjukat, arra talán hallgat a politika, de legalább ismerjék el, hogy az ő érdekükben erőlködünk. Ahogyan a terápiában, úgy ezen a területen sem megyünk nélkülük semmire.

Tavasszal új szakmai irányelveket fogadott el az MDT. Mit jelent ez a gyógyítás hétköznapjaiban?
– Korábban az egészségbiztosítási pénztár adott ki olyan finanszírozási protokollokat, algoritmusokat, amelyek a kezelés menetének alapját képezték, s amelyek sokszor nem egyeztek a szakma véleményével. Most már abban a helyzetben vagyunk, hogy kétévente a szakma magának fogalmazhat meg az új terápiás eljárások, készítmények, szakmai-tudományos felismerések alapján ajánlásokat, egyfajta konszenzuson alapuló sillabuszt a helyesnek tartott kezelésekről és talán majd ehhez igazodik a finanszírozás is.

Éppen 20 évvel ezelőtt, az Ön kezdeményezésére indult el a helyi kollégák összefogására a Dunántúli Diabetes Hétvége rendezvénysorozat, amely mára már tekintélyes szakmai fórummá lett. Említene néhány fontos újdonságot az idei, tavaszi rendezvényről?
– Amikor 1991-ben az elsőt tartottuk, még 32-en voltunk, most áprilisban már több mint ezer résztvevővel zajlott az esemény. Nagyon színvonalas szakmai programunk volt több újdonsággal, talán kettőt emelnék ki: megalakult a háziorvosi és az edukációs munkacsoport.
Talán ismert, hogy a minősítési rendszer szabályai szerint, (azaz képzés és vizsga után) a MDT adományozhat diabetológusi szakképesítést más szakorvosoknak, például a háziorvosoknak. Már 60 ilyen, a diabetológus képesítést megszerzett háziorvosunk van, s velük együtt úgy gondoltuk, jobban tudjuk az egységes szakmai álláspontot közvetíteni a diagnosztika és a kezelés mikéntjéről ebben a formában. Az edukációs munkacsoport pedig módszertani ajánlásokkal tudja segíteni a kollégák munkáját a betegoktatás terén.

Ön 1972-ben, az egyetem után visszatért szülővárosába, és azóta is a veszprémi kórházban dolgozik, egészen pontosan a kórházhoz tartozó centrumot vezeti. Miért ilyen hűséges?
– Innen származom, itt nőttem fel, úgy éreztem, hogy tartozom az itt élőknek azzal, hogy szolgálatot tegyek. Szerencsés ember vagyok, mindig benne voltam a fősodorban és valamennyi ötletemet, szakmai ambíciómat kiélhettem, megvalósíthattam itt. A szakmát kiváló mesterektől tanultam (a belgyógyászatot Magyar Imre professzortól, a diabetológiát Tamás Gyula professzortól és Fövényi tanár úrtól, ő oltott be a betegedukáció iránti szenvedéllyel is), így amikor a belgyógyászaton belül a különböző szakmai irányzatok kialakultak, akkor sikerült beindítanom a diabetológia szakrendelést, ami mára már önálló belgyógyászati-, diabétesz- és anyagcsere-centrummá nőtte ki magát. Az általam alapított betegklub már 32 éves, de még működik, az alapítvány (Alapítvány a cukorbetegekért) is 20 éves már. Azt csinálhattam, amit szeretek, ami izgat, s mindig volt mit újítani, fejleszteni és tanulni.

S miért éppen a diabetológia? Akkoriban ez még nem volt az az izgalmas terület, mint ma?
– Az egyetemen nagyon keveset tanultunk erről, a napi gyakorlatban igyekeztem többet ellesni az idősebb kollégáktól, de kiderült, hogy ők sem tudnak többet, a sémáink, amit a cukorbetegek étkezési szabályairól vagy inzulinkezeléséről alkalmaztunk nem működött igazán. Izgatott, miért van ez, s rájöttem, hogy nem vagyunk a páciensekkel egy hullámhosszon. Beleástam magam a témába, s azután a szakmaterület fejlődése sodort tovább. Tudjuk, hogy a kezelés szabályai, lehetőségei országosan egységesek.

Miben van a veszprémi centrum erőssége?
– Komoly múltunk van, tudatos csapatépítés folyt, ezért mára kiváló gárda alakult ki. Hadd említsem meg dr. Fulcz Ágnes, dr. Rakk Erika és dr. Miléder Margit főorvostársaimat, mindnyájan fiatalon kerültek ide és nagyon jól összecsiszolódtunk az évek során. Erősség még az önállóságunk, nem vagyunk alárendeltje egyik kórházi belgyógyászati osztálynak sem, ugyanakkor valamennyi, a cukorbetegség szövődményeit érintő szakmaterületről dolgozik nálunk kiváló szakorvos, tehát itt mindent helyben megkap a páciens, ráadásul járóbeteg szinten. Az inzulin beállításától a betegoktató tanfolyamon, a saját szakasszisztenseink végezte kontrollvizsgálatokon át (érszűkület, neuropátia) az esetleges szövődmények kezeléséig, hiszen dolgozik itt kardiológus, nephrológus és endokrinológus is. Összesen hat orvos, öt szakdolgozó egy dietetikus és egy életmód-tanácsadó képezi a csapatot.

A diabetológia kevéssé látványos, viszont sziszifuszi orvosi terület. Önnek mi jelenti a szakmai sikert?
– Itt elosztott sikerek vannak. Például az, ha a beteg alkalmazkodni tud a diabéteszéhez a mindennapokban, jók a célértékei és ezzel ő elégedett. Bizony, nem csak a leletek számítanak, hanem a páciens elégedettsége is. Ugyancsak siker, amikor a fiatalon hozzánk került betegnek már nem csak gyerekei, de unokái is vannak. A legfontosabb, ha sikerül a páciensnek hitet adni, átsegíteni őt a diagnózis jelentette sokkon, a gyászreakción. Amikor fiatal voltam, még minden héten találkoztam a diabétesz súlyos szövődményével, az amputációval, a vaksággal. Siker, hogy ma már ez nincs így, sokkal ritkább a súlyos szövődmény, s ha vannak is következményei a betegségnek, sikerül hosszan stabilizálni, szinten tartani azt. Van olyan páciensem, aki egy enyhe szemszövődménnyel jelentkezett, ami 20 éve nem romlott tovább. Persze, ezek nem az én sikereim. Benne vannak a gének, a beteg, a szerencse, a kollégák és a jóisten is. Ez csapatmunka.

Komornik Vera

Dr. Vándorfi Győző 1972-ben szerzett diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán, 1977-ben szakvizsgázott belgyógyászatból, 1996-tól a Magyar Diabetes Társaság diabetológus orvosa, majd a Ma- gyar Arteriosclerosis Társaság lipidológus orvosa minősítést szerez (honoris causa). 1993 óta a Magyar Diabetes Társaság vezetőségi tagja. A MDT honlapjának (www.diabet.hu) főszerkesztője, a Diabetes páciens újság alapítója és szerkesztőbizottságának elnöke. A Veszprém Megyei Diabetes Egyesület elnöke. A Magyar Diabetes Társaság Magyar Imre emlékérmének és Pro Aegrotis díjának tulajdonosa. Fő érdeklődési területe diabetes mellitus és társbetegségei, a páciens edukáció, az interdisciplináris együttműködés a krónikus belgyógyászati betegségek gondozásában. A Dunántúli Diabetes Hétvégék alapítója, 1991 óta szervezője. Rendszeres előadója a belgyógyász Társaság Dunántúli szekciója kongresszusainak.
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookDiggUrlGuru.huBlogter.hu

Diabetesonline.hu

Naponta frissülő, érdekes és hasznos egészségügyi cikkeket kínáló portálunk fő profilja a cukorbetegek tájékoztatása. diabetesonline.hu